Project

In het kader van de herinrichting van de overstromingsgebieden van de Kleine Nete in Herentals werd er in opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij en Agentschap Natuur en Bos 300.000 m3 zand afgegraven en afgevoerd. Deze gronden, oorspronkelijk afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal in de jaren ’70, dienden terug te worden afgegraven tot op het oorspronkelijke maaiveld waar de Kleine Nete bij een hoge waterstand kan uitlopen.

Eén van de voorwaarden voor deze aanneming is het streven naar een zo duurzaam mogelijke en milieuvriendelijke aanpak omtrent de transporten. Daarom is ervoor gekozen al het zand per schip te vervoeren naar de ontvangende locaties.

Er worden 300 werkdagen voorzien om dit werk uit te voeren, in november 2017 zou deze eerste fase afgerond dienen te zijn.

OPDRACHTGEVER

VMM Vlaamse Milieu Maatschappij & ANB Agentschap Natuur en Bos

DATUM / PERIODE

2017

Enkele cijfers
  • +/- 300.000m³ grond af te voeren
  • +/- 84.000m³ te ontzoden