Grondverzet is de kernactiviteit van Hens NV. In ons ruim dertigjarig bestaan hebben we een schat aan kennis en ervaring opgedaan op het gebied van grondverzet en aanverwante activiteiten.

De mogelijkheden zijn dan ook legio; zowel voor openbare als particuliere doeleinden. Om welke klus het ook gaat, u bent altijd verzekerd van een professionele, efficiƫnte uitvoering met vakkundig resultaat.

De unit Grondwerken van Hens NV is gespecialiseerd in grondverzet ten behoeve van:

 • bouwputten;
 • spoorwegbeddingen;
 • (bouwrijp maken van) bouwterreinen;
 • saneringen;
 • (aanleggen van) funderingswerken;
 • ophogingen;
 • landschapsinrichtingen (o.a. dijken);
 • civieltechnische werken (o.a. tunnels);
 • vijvers;
 • geluidswallen;
 • bodemsaneringen;
 • en meer …

Grondstabilisatie

Een bijzondere specialiteit van Hens is het in situ stabiliseren en verbeteren van grond . Grondstabilisatie is een voordelig alternatief voor het afvoeren en storten van grond die zijn draagkracht en binding verloren heeft.

Het verbeteren van uitgegraven grond kan geschieden door de grond te mengen in een mobiele mengcentrale met een bindmiddel. De mogelijke bindmiddelen zijn kalk, cement, een kalk/cementsamenstelling of alternatieve bindingsmiddelen. De bodem kan tevens horizontaal gestabiliseerd worden waarbij de bodem zonder graafwerken wordt gefreesd en vermengd met een bindmiddel.

De directe effecten van grondstabilisatie zijn droging en verkruimeling van de grond. De plasticiteit van de grond vermindert, het draagvermogen verhoogt en de verdichtbaarheid van de grond verbeterd.

De effecten op langere termijn van stabilisatie zijn een verhoging van de drukvastheid, een verhoging van het draagvermogen en een betere vorstbestendigheid.