Gedurende onze grond -en afbraakwerken komen diverse stromen aan bouwpuin en gronden vrij. 

De gronden die stenen bevatten worden door onze mobiele zeefinstallatie verwerkt tot herbruikbare gronden of worden afgevoerd naar een definitieve stockageplaats.

De puinproducten worden doormiddel van onze mobiele breek -en zeefinstallaties verwerkt tot nieuwe hoogstaande en herbruikbare grondstoffen voor bouw en wegenbouw.

Deze grondstoffen of granulaten voldoen aan de strenge VLAREA-normen voor secundaire grondstoffen, de COPRO-reglementering (COPRO is een onpartijdige instelling voor de controle van de bouwproducten), de officiële typebestekken en andere bouwkundige normen en aannemingsvoorwaarden.