Project

Begin 2013 heeft Hens de grond- en wegenwerken aan de ondertunneling van de Krijgsbaan, langs de luchthaven van Deurne uitgevoerd.

Vanaf begin 2016 zal het verkeer op de R11 (Krijgsbaan) ter hoogte van de Luchthaven Antwerpen door een tunnel rijden. Naast de aanleg van een tunnel in de R11 legde Hens er ook een nieuwe fietsverbinding aan tussen Mortsel en Borsbeek. En het kruispunt Krijgsbaan/Heirbaan in Mortsel werd veiliger gemaakt. De werken duurden ongeveer 2 jaar. Al die tijd bleef de oorspronkelijke Krijgsbaan open. Het verkeer kon dan over een door Hens aangelegde tijdelijke omleidingsweg vlak naast de werf. Ook fietsverkeer bleef op een veilige manier mogelijk.

De ondertunneling van de R11 was nodig opdat de Luchthaven Antwerpen zou kunnen voldoen aan de internationale veiligheidsvoorschriften. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie schrijft voor dat luchthavens in het verlengde van hun start- en landingsbanen een obstakelvrije veiligheidszone moeten hebben. Daar kunnen vliegtuigen in noodsituaties tot stilstand komen. De aanwezigheid van de Krijgsbaan vlak achter de start- en landingsbaan stond zo’n veiligheidszone in de weg. Door de baan ter hoogte van de luchthaven in een tunnel te steken, komt de nodige ruimte vrij. De veiligheidszone op het tunneldak werd een omheinde graszone die zich uitstrekt tot Fort III in Borsbeek.

De tunnel, met aansluitend een af- en toerit in een open sleuf, wordt 420 meter lang. Dat is de afstand tussen de verkeerslichten die destijds het verkeer tegenhield wanneer een vliegtuig landde of opsteeg. In totaal diende  er meer dan 200 000 m³ grond ontgraven te worden.

OPDRACHTGEVER

Agentschap Wegen en Verkeer – THV Jan De Nul – City Blaton

DATUM / PERIODE

2013 – 2016