Project

Om het aantal ligplaatsen te optimaliseren en de vaarroute naar het oude vismijndok in Zeebrugge veiliger en gebruiksvriendelijker te maken besliste het’ Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust’ om de Jacques Brel steiger in Zeebrugge te slopen en de vrijgekomen zone onder de steiger te verdiepen tot -4.00m TAW.

In opdracht van Artes Depret heeft Hens deze werkzaamheden met succes tot een goed einde gebracht.

Eerst hebben we de plateau en bijhorende funderingspalen uitgebroken en verwijderd om vervolgens de bestaande onderliggende dam uit te breken. Na de afbraak van de steiger hebben we de zone uitgebaggerd tot op de gewenste diepte.

De afbraak en het baggeren werden in een recordtempo uitgevoerd door de inzet van o.a. onze Hitachi 1200 xxl super vanop een groot ponton.

OPDRACHTGEVER

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – Artes Depret

DATUM / PERIODE

03/2016 – 06/2017

ENKELE CIJFERS

Meer dan 7000t gebaggerd