De vernieuwing van de Woonpunt Mechelen-blokken in de Mahatma Gandhistraat is zopas een nieuwe fase ingegaan. Aannemer Hens is gestart met de afbraak van appartementsgebouw 27-33 en de feestzaal.

De gebouwen worden afgebroken, omdat er plaats moet komen voor de doortrekking van de Ivo Cornelisstraat. De afbraakwerken zijn noodzakelijk om de nieuwe complexen aan te sluiten op de nieuwe nutsleidingen en om in een volgende fase de doortrekking te realiseren van de Ivo Cornelisstraat naar de huidige ventweg. De doortrekking is ook nodig omdat de Mahatma Gandhistraat in haar huidige vorm verdwijnt.