Deze week is Hens nv gestart met het project Leuven – Tweewaters voor de opdrachtgever THV Tweewaters.

Eerst worden de aanwezige verhardingen en puinhoudende materialen opgebroken, vervolgens de bouwput uitgegraven en de rioleringen geplaatst om in een laatste fase de wegenis te realiseren.

Het project kadert in de bouw van appartementen en assistentiewoningen in de nieuwe stadswijk van Leuven “Tweewaters“.