In het laatste, lange weekend van april sloopte Hens nv in opdracht van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met veel en zwaar sloopmaterieel in korte tijd de oude IJzerlaanbrug in Antwerpen.

Daarbij zette Hens zijn Hitachi EX1200 Triple in met een gewicht van meer dan 210 ton en daaraan nog een door Dehaco geleverde MS130R-multischaar met een gewicht van 18 ton. De sloopkraan heeft de toepasselijke bijnaam ‘Rode Duivel’.

Driejarig project

De komende drie jaren zal Hens NV verschillende werkzaamheden m.b.t. de BAM uitvoeren, opgedeeld in verschillende deelprojecten: het afbreken en weggraven van de aanloophellingen van de brug op linker- en rechteroever, de sloop van de landhoofden en pijlers, de afbraak van de eigenlijke IJzerlaanbrug (Ing. Menneslaan) boven het Albertkanaal, het afbreken en wegbaggeren van de oude uitsprongen in de kademuur, het verbreden van het Albertkanaal door baggerwerken en tot slot de aanleg van het IJzerlaankanaal.