Project

In een tijdelijke handelsvereniging met Kumpen heeft Hens nv in opdracht van de Stad Genk meegewerkt aan de realisatie van het wetenschapspark van Waterschei.

Grote hoeveelheden zand werden aangevoerd, wegen en waterbekkens werden aangelegd. Het was een prestigieus project waarvoor de Stad Genk de prijs van ‘Publieke Ruimte 2010’ kreeg uitgereikt.

Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt tot stand door het geheel te concipiëren als een streepjescode. Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark Waterschei is enerzijds gestreefd naar het behoud van de belangrijkste landschappelijke en ecologische kwaliteiten – de vallei van de Stiemerbeek en de schraalheid van het huidige heidelandschap -, anderzijds zijn de bestaande imposante mijngebouwen als bouwkundig erfgoed behouden en in zichtassen gelegd. Het mijnverleden wordt op een eigentijdse wijze naar boven gebracht door materiaalgebruik, zichtassen, inpassing van watervlakken in mijnverzakkingsgebieden en de keuze voor inheemse boomsoorten.

OPDRACHTGEVER

Stad Genk

Datum/ Periode

2008