Project

In het kader van natuurcompensatie heeft Hens een enorm natuurgebied in Kallo gerealiseerd.

Niet minder dan 50 hectare landbouwgebied werd getransformeerd in een moeras met rietvelden, vijvers en poelen – geflankeerd door een enorm dijklichaam. Meer dan 500.000 m3 grond diende te worden afgegraven en opgehoogd. Eveneens werden er houten vlonders, paden, banken en groenvoorzieningen aangelegd. Hydraulische doorsteken in grote betonbuizen werden voorzien, …

Opdrachtgever

Infrabel

Datum/ periode

2008

Enkele cijfers
  • Transformeren van 50 hectare landbouwgebied
  • 500.000 m³ grond af te graven en op te hogen