Project

Hens nv heeft voor Aquafin nv de aansluiting LP nieuwe verkaveling en LP Leuvensesteenweg opwaarts te Boutersem gerealiseerd.

De werken bestonden uit:

 • Aanleg van een riolering
 • Uitvoering van een persing
 • Grondwerken voor het verwezenlijken van lengte -en dwarsprofielen
 • Aanleg van watergreppels, kantstroken, trottoirbanden
 • Aanleg van fundering in gebroken materialen en zandcement
 • Aanleg van een verharding in cementbeton, bitumineuze producten en betonstraatstenen
 • Aanleggen van een open bekken en grachten
 • Bouwen van drempels en kopmuren
 • Aanleggen van een PU met persleiding
 • Herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven
 • Aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
OPDRACHTGEVER

Aquafin nv

DATUM / PERIODE

2017

ENKELE CIJFERS
 • Instroombekken van 28 ton