Project

Het project Ijzerlaan kadert binnen het grote mobiliteitsplan voor Antwerpen dat al enkele jaren op stapel staat en uitgerold wordt door BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

In de plaats van de Ijzerlaanbrug werd een moderne fietsbrug geplaatst die eveneens hogere schepen kan ontvangen. De Ijzerlaan krijgt een opgefrist en modern uiterlijk aangemeten.

Het driejarig project bestond voor Hens uit verschillende deelprojecten: het afbreken en weggraven van de aanloophellingen van de brug op linker en rechteroever, de sloop van de landhoofden en pijlers, de afbraak van de eigenlijke Ijzerlaanbrug (Ing. Menneslaan) boven het Albertkanaal, het afbreken en wegbaggeren van de oude uitsprongen in de kademuur, het verbreden van het Albertkanaal door baggerwerken en tot slot de aanleg van het Ijzerlaankanaal.

OPDRACHTGEVER

BAM – THV Besix-Stadsbader

DATUM / PERIODE

2016 – 2018

ZIE OOK
ENKELE CIJFERS
  • minstens 120.000m³ grond aanloophellingen af te voeren per schip
  • ca. 40.000m³ uitgraving Ijzerlaankanaal
  • ca. 20.000m³ te baggeren ifv. verbreding Vaartkaai
  • ca. 40.000m³ te baggeren ifv. verwijdering insnoering
  • 410m³ gewapend beton af te breken vanop het water ifv. sloop centrale overspanning
  • ca. 8500m³ overig gewapend beton af te breken en geschikt te maken voor hergebruik
TEGEN DE KLOK

Aangezien de Ijzerlaanbrug een cantileverbrug is, is de centrale overspanning opgelegd en ligt deze ‘vrij’. Dit vrije middengedeelte (410m³) werd door Hens afgebroken met de Hitachi 1200 xl super vanop een ponton op het Albertkanaal. Dit alles werd gerealiseerd in een vastgelegd en zeer beperkt tijdsvenster owv. de zeer drukke scheepstrafiek op het Albertkanaal.

Daarna werden vanop het land de landhoofden en pijlers gesloopt. Ook hier werd het vrijgekomen betonpuin gebroken met het oog op hergebruik binnen de werf. Vervolgens diende de insnoering in de kademuren waarop de brugpijlers stonden, afgebroken en uitgebaggerd te worden. Daarna werd het Albertkanaal langs de Vaartkaai verbreed om de voormalige bottleneck voor de scheepvaart volledig weg te werken.

Onder de Ijzerlaan bevinden zich nog kademuren van de historische Kempische Vaart, een voormalig kanaal dat Antwerpen verbond met Herentals. Het is hier dat Hens het Ijzerlaankanaal heeft uitgegraven zodat het Asiadok een verbinding kreeg met het Lobroekdok.

AFBRAAK EN RECYCLAGE

Er kwam+/- 120.000m³ vrij bij het afgraven van de brughellingen, de grootste hoeveelheid op rechteroever. Deze grond werd door Hens vanop een naastliggend stockageterrein via het water afgevoerd. Dit om de impact op het wegennet en het milieu zo min mogelijk te houden.

De omvangrijke keerwanden uit gewapend beton die de hellingen begeleiden werden eveneens afgebroken en door Hens op het aangelegen stockageterrein gestapeld. De keerwanden werden nadien gebroken en hergebruikt op de werf, op die manier werden de afvalstoffen omgezet naar herbruikbare grondstoffen.