Project

In een partnership met de firma Hye heeft Hens nv de Sigmadijk te Lillo en de ontpoldering van het gebied gerealiseerd.

Hiertoe diende +/- 500 000 m³ grond en zand afgegraven en getransporteerd te worden naar de Hedwige Prosperpolder te Doel. De niet-persbare grond wordt vervoerd over de weg met opleggers, de persbare grond wordt in schepen gebaggerd en vervoerd over het water.
OPDRACHTGEVER

Infrabel

DATUM / PERIODE

2008

Zie ook