Project

Reeds jaren werd er vanwege het gemeentebestuur en inwoners van Wuustwezel gevraagd naar een veilig fietspad van Wuustwezel naar Hoogstraten. Toen enkele jaren geleden uiteindelijk de beslissing viel om een fietspad aan te leggen, stelde Hens zijn kunde en expertise ter beschikking om dit project te realiseren.

Het project omvat de aanleg van fietspaden, fietstunnelcomplexen ter hoogte van de E19, nieuwe rioleringen en afwateringssystemen, heraanleg van omgevings- en toegangswegen.

  • De nieuwe vrijliggende rode betonnen fietspaden (b = 1,75m, d = 16cm) werden gescheiden en op hetzelfde niveau als de rijbaan aangelegd.
  • Aanleg van de fietstunnelcomplexen aan de verkeerswisselaar met de E19. Ten behoeve van de verkeersveiligheid van de fietser nabij het op- en afrittencomplex van de E19, dat gesitueerd is aan de zuidzijde van de gewestweg, werd ter hoogte van de brug van de E19 een tunnelcomplex voor de fietsers en de voetgangers ingepland.
OPDRACHTGEVER

Gemeente Wuustwezel

DATUM / PERIODE

2007