Project

Hens bouwt mee aan een ecoduct over de E19 en de hogesnelheidslijn in Wuustwezel.

Dit ecoduct wordt ingeplant ten zuiden van de brug van de Vlamingstraat en wordt ingericht als een brede strook natuur zodat de aanwezige dieren de ruimte krijgen om veilig te zwerven tussen het open landbouwgebied aan weerszijden van het treinspoor en de snelweg. We leveren en verwerken hiervoor meer dan 200.000 m3 zand. Ook de aanleg van nieuwe rioleringen en het omleggen van de plaatselijke beken nemen we voor onze rekening.

OPDRACHTGEVER

Besix & AB

DATUM / PERIODE

2009