Project

In opdracht van bouwbedrijf Interbuild voerde Hens nv alle grond-riolerings- en omgevingswerken uit in het kader van de bouw van het prestigieuse kantorencomplex “City Link” te Berchem.

Een ondergrondse parking van meer dan 65000 m³ grond werd uitgegraven, een nieuw rioleringsstelsel werd aangelegd en de omgeving rond het complex werd verhard met mooie klinkers en prachtige omgevingselementen.

Opdrachtgever

Interbuild

Datum/ periode

2012