Project

De polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde worden ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied.

Dit project is een onderdeel van het Sigmaplan dat tot stand kwam na de stormvloed van 1976 en speelt een belangrijke rol in de bescherming van de inwoners van het Zeescheldebekken tegen overstromingsgevaar. In opdracht van de nv Waterwegen en Zeekanaal is Hens nv betrokken bij één van de deelopdrachten van dit megaproject.

OPDRACHTGEVER

Waterwegen & Zeekanaal (W&Z)

DATUM/ PERIODE

2008