Project

Jaarlijkse baggerwerken om de stabiliteit van de vlottende pontons aan het Steenplein te behouden.

Ter hoogte van ’t Steen in Antwerpen vertoont de historische kaaimuur een insprong. In deze insprong werden vroeger de caissons voor de kaaimuren gemaakt. Momenteel liggen er pontons in de insprong, die enerzijds dienen als wandelpromenade en anderzijds dienst doen als aanmeervlot voor enkele veerboten. Omwille van de krachtige stroming, veroorzaakt door de getijdenwerking van de Schelde, raakt de nauwe insprong aan de pontons van het Steenplein om de zoveel maanden verzand door het sedimenttransport. Deze verzanding brengt de stabiliteit van de vlottende pontons en de insprong in het gedrang. Om deze reden vinden er jaarlijks baggerwerken plaats.

Nadat de pontons en de bruggen weggenomen werden en de inpeiling obv. sonar gebeurd was, werd door Hens met de Hitachi 1200 xxl super vanop een ponton bijna 11.000m³ aangespoeld slib verwijderd en dit op een beperkte ruimte van +/- 2000m² (ca. 15m breed en ca. 134m lang). Het slib werd uit de inham weggebaggerd en meteen terug met de Scheldestroming meegegeven. Na de uitpeiling bleek dat de gebaggerde zone door de GPS gestuurde kraan mooi afgeleverd werd op -6.00m TAW, zoals geëist door de opdrachtgever.

OPDRACHTGEVER

Stad Antwerpen

DATUM / PERIODE

2015 – 2016

Enkele cijfers

+/- 10.700m³ gebaggerd slib op beperkte ruimte