Project

In het kader van het ‘Masterplan Scheldekaaien’ en het ‘Sigmaplan’ wordt de komende 30 jaar het ganse tracé van de Antwerpse Scheldekaaien onder handen genomen.

De zone van het Nieuw Zuid (Ledeganckkaai & D’Herbouvillekaai), die in de lente van 2015 opgestart werd, is één van de grootste, moeilijkste en meteen ook meest precaire zones: de historische kaaimuur is meer dan honderd jaar oud en verschuift en kantelt, waardoor er instabiliteit en instortingsgevaar heerst over wel 660m van de Scheldekaai.

Het is hier dat Hens nv in samenwerking met de THV Scheldekaaien zijn schouders heeft gezet onder dit moeilijke project. De huidige kaaimuur is een klassieke gewichtsmuur waarbij de eigenlijke muur in droogzetkuipen gemetst werd met bakstenen, dit op afgezonken caissons.

De instabiele werfzone van het Nieuw Zuid wordt op zijn beurt onderverdeeld in 5 stukken en dus 5 fasen, elke fase neemt circa 1 jaar in beslag. Per stuk wordt rond het betreffende aan te pakken deel historische kaaimuur een soort kuip uit damplanken en buispalen aangebracht. Vervolgens verwijderde Hens de verharding en werden de historische elementen van de muur (meerpalen, blauwe deksteen en parementsteen) omzichtig opgebroken voor recuperatie, en werd binnen de kuip de historische kaaimuur volledig ontgraven. Dit tot bijna 20,5m diep, waarvan het grootste deel in de natte.

BAGGERWERK VANOP PONTON

Enkele jaren geleden werd er aan de Scheldezijde van de historische kaaimuur 50.000ton klei gestort, om het kantelen en schuiven van de muur tijdelijk tegen te gaan. Deze klei werd door Hens vanop een ponton en met een reusachtige rupskraan (de Hitachi EX1200 xxl super) weggebaggerd en afgevoerd, dit alles vanop de getijderivier de Schelde.

Daaropvolgend werd de kuip, die ondertussen volledig uitgegraven is, onder water gezet zodat de kaaimuur langs beide zijden omgeven is door Scheldewater.

SLOOP VAN HISTORISCHE KAAIMUUR

Aansluitend werd de historische kaaimuur gesloopt dmv. explosie, hiervoor werkt Hens samen met een onderaannemer die expertise heeft in dit vakgebied en met de Koninklijke Militaire School KMS die allerlei studies en metingen doet om de impact en trillingen owv. de explosie te voorspellen en te monitoren, dit is van belang omdat we ons dicht bevinden bij zowel de Kennedytunnel als de stad Antwerpen.

Nadat de kaaimuur geëxplodeerd is, baggerde Hens het puin vanop een ponton uit de Schelde. Vervolgens plaatste de THV een nieuwe, moderne kaaimuur (combiwand), waarin zij de historische elementen (dek- & parementsteen) van de oude muur verwerkt werden.
Tot slot vulden we binnen de kuip de nieuwe kaaimuur terug aan dmv. een aanvulling in de natte en een gedeelte in den droge. Daarna schakelden we over naar het naastliggende stuk en dus de volgende fase.

ENKELE CIJFERS
  • bijna 70.000m³ te slopen kaaimuur of een afstand van 660lm
  • een kleine 300.000m³ uitgraving en dito aanvulling achteraf
  • ca. 50.000t klei te baggeren en af te voeren
  • ca. 5000m² parementsteen omzichtig verwijderen voor recup