Project

In partnership met Besix heeft Hens in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een ringweg aangelegd ten noorden van Brecht, tussen de Lessiusstraat (N115) in het oosten en de Wuustwezelsteenweg (N133) in het westen.

De ring houdt het doorgaand verkeer uit de centrumstraten weg en vergroot zo de leefbaarheid en veiligheid.

Besix heeft het brugcomplex op zich genomen en Hens stond in voor de grondwerken, de aanleg van wegen en rioleringen.

In totaal werd er meer dan 250 000 m³ zand extern aangeleverd en meer dan 80 000 m² asfaltverharding aangelegd.

OPDRACHTGEVER

Agentschap wegen -en verkeer

Enkele cijfers
  • 250.000m³ extern aangevoerd zand
  • 80.000m² asfaltverharding