Project

In de gemeente Meerhout en stad Geel realiseren we de heraanleg van de Kiezel en de Tessenderlosesteenweg. Met deze werken zorgen we voor een scheiding van het afvalwater en het regenwater en leggen we fietspaden aan naast de rijweg. Om deze werken te realiseren dienden we de aanwezige grachten te dempen en nieuwe grachten te voorzien naast de aangelegde fietspaden. De aanwezige asfaltverharding van de rijweg bleef behouden maar er werd wel een structureel onderhoud voorzien.

Het project duizelde van de cijfers:

  • Projectgebied van 4 kilometer
  • Bijna 7 kilometer aan DWA en RWA afvoerleidingen
  • 117 inspectieputten en 4 grote pompstations
  • 27 000 m² asfaltverharding
  • 300 kopmuren
  • 9 kilometer trottoirbanden
  • 5 kilometer aan haagjes in de groenstrook
OPDRACHTGEVER

Aquafin nv, Stad Geel, gemeente Meerhout, Pidpa, Agentschap wegen & verkeer

DATUM / PERIODE

2019 – 2020