Project

In Nederland, tussen de dorpskernen van Werkendam en Hank (provincie Noord-Brabant) ligt het Steurgat. Grote delen van de twaalf kilometer lange Oostelijke Steurgatsdijk voldeden niet aan de strenge wettelijke Nederlandse veiligheidseisen.

In samenwerking met de firma Streen heeft Hens de dijk verhoogd en sterker gemaakt. Meer dan 200 000 m³ klei werd aangeleverd en verwerkt. Deze dijkversterking is onderdeel van het dijkversterkingsprogramma van Waterschap Rivierenland. Een versterking van de primaire dijk moet eraan bijdragen dat het rivierengebied beschermd blijft tegen overstromingen. In 2015 werd het project voltooid.

OPDRACHTGEVER

Waterschap Rivierenland

DATUM / PERIODE

2014 – 2016