Project

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal heeft Hens de aanleg van wegenis en riolering voor de ontsluiting van Puurs op de linkeroever van het zeekanaal Brussel – Schelde voor zijn rekening genomen.

De werken omvatten volgende werkzaamheden:

  • Ontbossen van de terreinen
  • Afpompen van grote vijver en afvoer van 4500m³ slib
  • Ophoging van terreinen van om en bij de 60.000m³
  • Aanleg van afrit op A12 richting Brussel
  • Aanleg van rotonde op afritcomplex
  • Aanleg van nieuwe oprit op A12 richting Brussel
  • Plaatsing van 20.000m² asfaltverhardingen
OPDRACHTGEVER

Waterwegen & Zeekanaal (W&Z)

DATUM / PERIODE

10/2016 – 06/2017