Project

Voor de opdrachtgever Hye realiseerden we de verzwaring van de dijk van de Schelde te Lillo.

Het eigenlijke resultaat van dit werk is een verhoging van de dijk tot 11 meter boven de zeespiegel.

 

Om de ophoging van de dijk te realiseren dienden we tonnen aan gronden aan te leveren. Deze gronden dienden we te verdichten zodat het dijklichaam een behoorlijke stevigheid kreeg.

Verder stond er in de zone van de te realiseren dijk een bestaande constructie “schone schijn”, deze constructie diende als uitwatering en moest afgebroken worden.

Nadat de dijk gerealiseerd is plaatsen we breuksteen om erosie tegen te gaan.

OPDRACHTGEVER

Hye nv

DATUM / PERIODE

2019