Project

De infrastructuurwerken van De Kluis in Hoogstraten zorgen voor een verruiming van 40ha aan nieuwe industrie voor zowel grote als kleinere bedrijven. De ganse inrichting van het nieuwe terrein wordt gerealiseerd:

  • aanleg van bufferbekkens
  • aanleg van een tracĂ© van wegen
  • aanleg van fietspaden

Hens nv voert de gronden aan voor de ophoging van de terreinen en wegen, graaft de bufferbekkens uit met speciaal daarvoor uitgeruste 3D- kranen, plaatst de rioleringen, maakt de koffers klaar voor de wegenis, plaatst de wegenis,…

Dankzij de combinatie van grond, riolering en wegeniswerker zijn we het ideale team om dergelijk project te realiseren.

OPDRACHTGEVER

IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen)

DATUM / PERIODE

2017 – 2018