Project

Voor de opdrachtgever stad Lier heeft Hens nv de historische Sint-Gummarusstraat onder handen genomen.

De werken omvatten:

  • Opbraak van de bestaande infrastructuur
  • Archeologisch onderzoek
  • Vervangen van de bestaande gemengde riolering naar een gescheiden riolering
  • Aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden
  • Aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen
  • Aanleggen van een rijbaan en parkeerstrook in natuursteen
  • Aanleggen van een voetpad in betonstraatstenen
  • Creatie van een pleintje voor de Sint Pieterskapel
  • Plaatsen van meubilair
  • Behoud en integratie van de bestaande stadspomp

De Sint-Gummarusstraat is een straat aangelegd in 1877-1878 tussen de Heilige Geest -en de Heyderstraat. In de straat bevond zich oorspronkelijk de Tiendschuur samen met de aanpalende blijk, het is een uitgestrekt pand dat aanvankelijk eigendom was van de Sint-Gummaruskerk als opslagplaats voor de vele inkomsten in natura.

Huidig straatbeeld is bij het begin gekarakteriseerd door het koor van de Sint-Pieterskapel, verder een homogene neoclassicistische bebouwing van woonhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw, soms aangepast, sporadisch vervangen door nieuwe bouw. Oorspronkelijk waren het bepleisterde en beschilderde lijstgevels, overwegend met enkelhuisopstand, van drie tot vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken. De vensters waren rechthoekige of getoogde, vaak in geriemde of vlakke omlijsting, al dan niet met sluitsteen.

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2018Sint-Gummarusstraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/102699

OPDRACHTGEVER

Stad Lier

DATUM / PERIODE

2018