Project

Gedurende de zomer van 2017 heeft Hens nv de heraanleg van de E40 van Bertem naar Sterrebeek uitgevoerd.

De werken hielden in:

  • Opbraak bestaande verharding
  • Uitgraven van de nieuwe koffer
  • Plaatsen van een nieuwe onderfundering
  • plaatsen van een nieuwe steenslagfundering

Omwille van de gigantische hoeveelheid aan aanvoer van materialen is er geopteerd om de mobiele centrale te plaatsen aan de rand van dit project. Deze centrale zorgde voor de menging van alle materialen type IA voor het plaatsen van de nieuwe onderfundering en steenslagfundering.

De E40 in Bertem is een drukbereden snelweg, hierdoor is ervoor geopteerd om de werken uit te voeren gedurende het bouwverlof. Dit zorgde ervoor dat de hinder naar de gebruikers van de E40 tot een minimum beperkt kon worden.

OPDRACHTGEVER

THV Aswebo nv en BAM contractors nv

DATUM / PERIODE

2017