Project

Dit project kadert net als het project Rommersheide en Lakvenheide in de Europese Verordening voor afval -en oppervlaktewater. Er werden van de bestaande/versleten straten, nieuwe wegen met een gescheiden rioolstelsel voor vuil -en regenwater aangelegd. De uitvoering van de werken was niet altijd even gemakkelijk omdat de wegen vaak doodlopend waren. De bewoners van de wijken Rommersheide en Tremelheide hebben hierdoor vaak het nodige geduld moeten opbrengen.

Volgende straten werden door Hens nv onder handen genomen:

 • Rommersheide
 • Achteromstraat
 • Gloriantdreef
 • Condordreef
 • Koekoeksdreef
 • Vriendschapslaan
 • Vreugdelaan
 • Andrélaan
 • Sorbenlaan
 • Kempendreef
 • Dennenbosdreef
 • Bosbesdreef
 • Mastboomdreef
 • Pijnboomdreef
OPDRACHTGEVER

Pidpa

DATUM / PERIODE

eind 2016 – begin 2018

woordje van de werfleider

De rioleringswerken Tremelheide – Rommersheide in opdracht van Pidpa Riolering en de gemeente Brecht waren geen sinecure om uit te voeren. Door de grote omvang en de vele doodlopende straten vonden de werken plaats in verschillende fases. Per fase probeerden we de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken en tegelijkertijd zo snel mogelijk te vorderen. We zijn er samen in geslaagd om een mooi resultaat neer te zetten.

 

ENKELE CIJFERS
 • 223 werkdagen
 • 17.800 m² asfalt
 • 6500 m³ funderingen – 400 opleggers
 • 10 km kantstroken
 • 7.8 km rioleringen
 • 126 betonnen rioleringsputten