Project

In Berchem hebben we het plein aan de Zillebekelaan heraangelegd. Het plein is heraangelegd van gevel tot gevel en wordt een overzichtelijk en verkeersvrij plein.

Volgende werken hebben we uitgevoerd:

  • Opbraak van de bestaande verhardingen
  • Plaatsen van de onderfunderingen en funderingen
  • Aanleggen van de verhardingen
  • Plaatsen van rioleringen en afvoer van water
  • Lijnvormige elementen aanleggen
  • Uitvoeren van groenaanleg en groenonderhoud

Op het plein creëerden we verschillende ingenieuze systemen om de boomgroei en de waterinfiltratie te verbeteren.

In de eerste plaats zal het water infiltreren ter hoogte van de boomgroeiplaatsen, als er hevige regenbuien voorkomen stort het water via de boomgroeiplaatsen over in de dieper gelegen grote infiltratiebuis zodat het water nog verder kan infiltreren in de ondergrond.

OPDRACHTGEVER

Pidpa

DATUM / PERIODE

eind 2016 – begin 2018

Speciale constructies

Ondergrondse boomgroeiplaatsen

Doordat de bomen ziek werden en geen ruimte hadden om te groeien in het vorige ontwerp van het plein is er geopteerd om meer ruimte te bieden voor de bomen doormiddel boomgroeiplaatsen. De boomgroeiplaatsen zijn koepels van plastiek waartussen de wortels hun weg kunnen zoeken en dewelke de groei van de bomen bevorderen.

Infiltratiebuizen

De ondergrondse infiltratiebuizen hebben een diameter van 2 meter doorsnede en liggen onder het plein. De buizen zitten vol met gaatjes waardoor het water naar binnen kan sijpelen, rondom de buis hebben we een doek geplaatst dewelke het zand en de overige deeltjes tegen houdt. Vanuit de buis kan het water vervolgens nog verder in de ondergrond infiltreren.