Project

In november 2010 zijn de werkzaamheden gestart van de nutsmaatschappijen langs de Sint-Jobsesteenweg en de Brechtsebaan (baan van Overbroek naar Brasschaat) en dit als voorbereiding op de werken voor de aanleg van de ovale rotonde (=ovonde).

In januari 2011 zijn de eigenlijke werken voor de aanleg van de ovonde op het kruispunt gestart. Deze ovonde moet ervoor zorgen dat het een veiliger en meer overzichtelijk kruispunt wordt. De Brechtsebaan werd voor de werken volledig afgesloten, zowel de noord- als de zuidkant. Enkel plaatselijk verkeer kon nog door. Ter hoogte van de werken aan het kruispunt werd op de Sint-Jobsesteenweg eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de E19.

Hens nv nam het volledige project voor zijn rekening. Een nieuw rioleringstelstel werd gerealiseerd, boordstenen geplaatst, fiets- en voetpaden werden aangelegd, … Het resultaat is een modern, flexibel en vooral veilig verkeersaderpunt.

OPDRACHTGEVER

Wegen en verkeer

DATUM / PERIODE

2010 – 2011