Contacteer ons

Project fiche

Ijzerlaan - Antwerpen

Het project Ijzerlaan kadert binnen het grote mobiliteitsplan voor Antwerpen dat al enkele jaren op stapel staat en uitgerold wordt door BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel).

Opdrachtgever:
BAM – THV Besix-Stadsbader

Projectomschrijving:
Het driejarig project bestaat voor Hens uit verschillende deelprojecten: het afbreken en weggraven van de aanloophellingen van de brug op linker en rechteroever, de sloop van de landhoofden en pijlers, de afbraak van de eigenlijke Ijzerlaanbrug (Ing. Menneslaan) boven het Albertkanaal, het afbreken en wegbaggeren van de oude uitsprongen in de kademuur, het verbreden van het Albertkanaal door baggerwerken en tot slot de aanleg van het Ijzerlaankanaal.

In de plaats van de Ijzerlaanbrug komt een moderne fietsbrug die eveneens hogere schepen kan ontvangen. De Ijzerlaan krijgt een opgefrist en modern uiterlijk aangemeten.
Er komt +/- 120.000m³ vrij bij het afgraven van de brughellingen, de grootste hoeveelheid op rechteroever. Deze grond zal door Hens vanop een naastliggend stockageterrein via het water afgevoerd worden, om de impact op het wegennet en het milieu zo min mogelijk te houden. De omvangrijke keerwanden uit gewapend beton die de hellingen begeleiden worden afgebroken en door Hens op het aangelegen stockageterrein gestapeld om deze later te kunnen breken met het oog op hergebruik op de werf. Op deze manier worden de afvalstoffen omgezet naar herbruikbare grondstoffen.

Aangezien de Ijzerlaanbrug een cantileverbrug is, is de centrale overspanning opgelegd en ligt deze ‘vrij’. Dit vrije middengedeelte (410m³) zal door Hens afgebroken worden met de Hitachi 1200 xl super vanop een ponton op het Albertkanaal. Dit alles in een vastgelegd en zeer beperkt tijdsvenster owv. de zeer drukke scheepstrafiek op het Albertkanaal. Daarna worden vanop het land de landhoofden en pijlers gesloopt. Ook hier zal het vrijgekomen betonpuin gebroken worden met het oog op hergebruik binnen de werf. Vervolgens dient de insnoering in de kademuren waarop de brugpijlers stonden, afgebroken en uitgebaggerd te worden. Daarna dient het Albertkanaal verbreed te worden langs de Vaartkaai om deze voormalige bottleneck voor de scheepvaart volledig weg te werken. Onder de Ijzerlaan bevinden zich nog kademuren van de historische Kempische Vaart, een voormalig kanaal dat Antwerpen verbond met Herentals. Het is hier dat Hens het Ijzerlaankanaal zal uitgraven, zodat het Asiadok een verbinding krijgt met het Lobroekdok.

Enkele cijfers:
- minstens 120.000m³ grond aanloophellingen af te voeren per schip
- ca. 40.000m³ uitgraving Ijzerlaankanaal
- ca. 20.000m³ te baggeren ifv. verbreding Vaartkaai
- ca. 40.000m³ te baggeren ifv. verwijdering insnoering
- 410m³ gewapend beton af te breken vanop het water ifv. sloop centrale overspanning
- ca. 8500m³ overig gewapend beton af te breken en geschikt te maken voor hergebruik

Media:
- Plannen nieuwe Ijzerlaan (YouTube)
- Verslag VRT journaal.

Klik op een project foto als u graag meer wil weten over een project.