Contacteer ons

Project fiche

Ontsluitingsweg Zeekanaal - Puurs

Aanleg van wegenis en riolering voor de ontsluiting van Puurs op de linkeroever van het zeekanaal Brussel - Schelde.

Opdrachtgever:
Waterwegen & Zeekanaal (W&Z)

Projectomschrijving:
In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal is Hens bezig met de aanleg van wegenis en riolering voor de ontsluiting van Puurs op de linkeroever van het zeekanaal Brussel - Schelde.
De werken omvatten volgende werkzaamheden:
- Ontbossen van de terreinen
- Afpompen van grote vijver en afvoer van 4500m³ slib
- Ophoging van terreinen van om en bij de 60.000m³
- Aanleg van afrit op A12 richting Brussel
- Aanleg van rotonde op afritcomplex
- Aanleg van nieuwe oprit op A12 richting Brussel
- Plaatsing van 20.000m² asfaltverhardingen

Klik op een project foto als u graag meer wil weten over een project.