Contacteer ons

Project fiche

Afbraak Jacques Brel steiger - Zeebrugge

Afbraak van de historische Jacques Brel steiger te Zeebrugge en baggeren van vaargeul.

Opdrachtgever:
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – Artes Depret

Projectomschrijving:
Om het aantal ligplaatsen te optimaliseren en de vaarroute naar het oude vismijndok in Zeebrugge veiliger en gebruiksvriendelijker te maken besliste het' Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust' om de Jacques Brel steiger in Zeebrugge te slopen en de vrijgekomen zone onder de steiger te verdiepen tot -4.00m TAW. In opdracht van Artes Depret heeft Hens deze werkzaamheden met succes tot een goed einde gebracht.

Eerst hebben we de plateau en bijhorende funderingspalen uitgebroken en verwijderd om vervolgens de bestaande onderliggende dam uit te breken. Na de afbraak van de steiger hebben we de zone uitgebaggerd tot op de gewenste diepte.

De afbraak en het baggeren werden in een recordtempo uitgevoerd door de inzet van o.a. onze Hitachi 1200 xxl super vanop een groot ponton.

Enkele cijfers:
Meer dan 7000t gebaggerd

Klik op een project foto als u graag meer wil weten over een project.