Contacteer ons

Project fiche

Dijkwerken Blokkersdijk - Antwerpen

Op de Antwerpse linkeroever thv. het natuurgebied Blokkersdijk, heeft Hens de bestaande dijk van ca. 800m lang aangepakt zodat deze zou voldoen aan de doelstellingen uit het ‘Sigmaplan’.

Opdrachtgever:
Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) – HYE

Projectomschrijving:
Het ‘Sigmaplan’ beoogt de waterkeringen langs de Schelde te verhogen om zo het toenemende risico op overstromingen terug te schroeven. De dijk werd verbreed en aanzienlijk verhoogd, dit alles in harmonie met de naastliggende Schelde en het achterliggende natuurgebied en beschermd vogelbroedreservaat. Voor de dijkkern werd er +/- 68.000m³ zand aangewend, dat ter plaatse langs het Blokkersven gewonnen werd. Om de dijk af te dekken, werd door Hens ca. 11.000m³ vette grond aangevoerd die de dijk de nodige waterdichting en weerstand tegen uitspoeling bezorgt. Langs de Scheldezijde werd de dijk onderaan voorzien van een verankerde geotextiel en een breuksteenbestorting, bovenop de waterkerende dijk werd een wandelpad aangelegd.

Enkele cijfers:
- 68.000m³ zand ter plaatse gewonnen (uitgraving winzone en daarna ter ophoging dijkkern)
- 11.000m³ vette grond extern geleverd
- 800m breuksteenbestorting op geotextiel

Klik op een project foto als u graag meer wil weten over een project.